top of page
PEC (2).png

Titularitat

L'escola de Música i Arts Escénqiues Pobles del Nord es de titularitat privada, sent titular de la mateixa la Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig, persona jurídica constituïda en Associació i registrada al Registre Autonòmic d'Associacions, unitat territorial de València, Secció 1a. amb el número CV-01-045398-V i com entitat de voluntariat cultural figura inscrita en la Secció 4a. del Registre Autonòmic d'Associacions amb el número CV-04-059357-V. Aquesta entitat ha estat declarada Bé d’interès cultural mitjançant” DECRET 68/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es declara bé d’interès cultural immaterial la tradició musical popular valenciana materialitzada per les societats musicals de la Comunitat Valenciana” i pel Consell de Ministres de l’estat Espanyol de 30 de març de 2021 a proposta del ministeri de Cultura i Esport com a Manifestació representativa del Patrimoni Cultural Immaterial. Aquesta entitat a més forma part de la Federació de societats Musicals de la Comunitat Valenciana i de la Coordinadora de Societats Musicals federades de la Ciutat de València. Va rebre la medalla d’Or de la ciutat a l’any 2018. A aquesta escola se li denominarà Escola de Música i Arts escèniques Pobles del Nord, o amb les sigles E.M.A.E. P.N; d’acord amb que estableix el DECRET 2/2022, de 14 de gener, del Consell de regulació de les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques al seu article “3. Denominació” apartat “e)” on estableix la denominació: “Escola de Música i Arts Escèniques: imparteixen, a més d’ensenyaments de música, ensenyaments de dansa, teatre o circ.” Les instal·lacions on s'ubica l'EMAE son el col·legi públic CEIP Manuel González Martí de Benifaraig. L’EMAE s’ubica en la població de Benifaraig al municipi de València, i compta amb una població de 989 habitants . Es situa a la comarca de l’horta, rodejada completament per camps i disposa d’una població eminentment agrícola, junt amb alguns serveis terciaris. Forma junt amb la resta de pobles de València (Borboto, Cases de Bàrcena, Mauella i Tauladella, Carpesa, Massarrojos, Poble Nou) el districte de Pobles del Nord, entitat descentralitzada per la Junta Municipal del mateix nom de l’Ajuntament de València. Aquest centre educatiu tracta de reflectir un dels pilars del patrimoni cultural valencià, que mitjançant les expressions de les tradicions del poble en les seues manifestacions musicals, ha donat pas al fenomen cultural de les societats musicals, el qual necessita de l’ensenyament musical, ja que suposa per una part la transmissió d’unes tècniques, uns valors i uns conceptes musicals, i per altra, formar músics que prenen part de diverses agrupacions musicals. La secció de Música de l’EMAE pretén fomentar la afició, sense ànim de lucre, i eixa vocació genera una passió i un coneixement musical que impregnen la vida no sols dels participants sinó de les seues comunitats locals per donar l’oportunitat d’una vegada finalitzat els corresponent estudis passar a formar part de les agrupacions i seccions de la Societat Musical titular. I és que la música de les bandes, que sovint és una música en moviment, per tot l’espai comú, es converteix en un necessari paisatge sonor que s’integra en la major part de les nostres activitats rituals comunitàries. Es tracta, sobretot, d’una música feta per un grup organitzat, per a una comunitat, i que es toca als espais i en els moments més significatius per a la col·lectivitat. Les societats musicals participen en les festes patronals o en d’altres arrelades en la cultura de la localitat on s’ubiquen, siga en processons, cercaviles o concerts, amb l’uniforme corresponent i precedides dels estendards tradicionals. Igualment, la seua activitat es complementa amb la participació en els certàmens organitzats per la Generalitat, les diputacions, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana o d’altres entitats, així com amb els intercanvis tradicionals entre bandes de dos municipis diferents. La secció de Dansa de l’EMAE pretén fomentar la formació des del primer moment la pràctica i la vivència del fet artístic mitjançant una formació adequada a les edats, els interessos, habilitats, dedicació i ritme d’aprenentatge de l’alumnat.

Denominació

Ubicació

Característiques del centre i de l’alumnat

Entorn

Adreça

Camí Alqueria de Chilet, 14

Contacte

+34-691722224

Horari d'atenció

Dimecres

17:00 - 21:00

o altres dies amb cita prèvia

  • Facebook
  • Instagram

Gràcies!

bottom of page