top of page
RRI.png

Reglament de règim intern

El Reglament de Règim Intern (RRI) es un document per a regular la vida interna del centre així com establir i concretar las relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa.

Descarrega el reglament
bottom of page