top of page
7.png

Escola de Música i Arts escéniques
Departament d'ensenyances de dansa

Les ensenyances no formals de Dansa que es plantegen per l'EMAE tenen l'objectiu d'iniciar, desenvolupar i potenciar a l'alumnat en el coneixement de les tècniques bàsiques i avançades de la dansa, en les seues diferents facetes i modalitats.

 

En els diferents nivells en què s’han estructurat les ensenyances de Dansa l'alumnat rebrá, en funció de les aptituds i preferències, segons es vagen manifestant, les orientacions adequades a l’efecte que aconseguisquen el nivell de coneixements que els permeta cursar amb aprofitament i si així ho desitgen les distintes especialitats que configuren les ensenyances reglades de Dansa.

 

Per això, la totalitat de les ensenyances de Dansa tenen caràcter comú, una mesura que pretén proporcionar als estudiants els recursos tècnics necessaris per a abordar els continguts més especialitzats corresponents a les especialitats de Dansa.

 

Tant Mateix s’ha considerat convenient incorporar la relació amb l’Expressió Musical i Rítmica, amb un contingut formatiu que possibilite la comprensió i el coneixement bàsic del repertori dansístic, a fi que l’obra musical que s’interprete siga realment entesa en termes formals.

 

Programes d'aprenentatge de dansa:

2.png
3.png
1.png
Escola de Música: Equipo
bottom of page