top of page

Escola de Música i Arts escéniques
Pobles del Nord

L'Escola de Música i Arts Escéniques dels Pobles del Nord és un centre docent inscrit al Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana amb el codi de centre 46036301.

Aquest centre educatiu ofereix ensenyances no formals que estan dirigides a persones aficionades de qualsevol edat que vulguen rebre una formació artística general de tipus pràctic, i a aquelles que demostren una vocació i aptituds especials i vulguen preparar el seu accés als ensenyaments artístics formals.
 

L'escola ofereix ensenyances de música, dansa i teatre baix els principis educatius:.

a) Formació integradora i inclusiva que organitze l’activitat acadèmica perquè tots els sectors de la ciutadania se senten convidats a participar-hi.
b) Accés a la formació artística en l’àmbit familiar.
c) Formació que fomente des del primer moment la pràctica i la vivència del fet artístic.
d) Formació adequada a les edats, els interessos, habilitats, dedicació i ritme d’aprenentatge de l’alumnat.
e) Continuïtat en els aprenentatges per a afavorir la formació al llarg de la vida.
f) Conciliació amb els ensenyaments obligatoris i postobligatoris.
g) Renovació pedagògica per a poder realitzar una correcta atenció a la diversitat.
h) Innovació educativa i ús de les tecnologies de la informació i comunicació en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
i) Mètodes d’aprenentatge actius i significatius. 

 

l'EMAE Pobles del Nord es divideix en tres departaments segons les ensenyances oferides, podeu trobar la informació accedint a cadascuna d'elles.

3.png
7.png
5.png
bottom of page