top of page
pcc.png

Projecte Educatiu del Centre

El projecte curricular del centre inclou el pla formatiu de l'escola i les especialitats que s'imparteixen.

També inclou una relació del professorat, amb indicació de les matèries que imparteixen cada u i el seu horari de dedicació.

bottom of page