top of page
PEC.png

Pla d'Igualtat i Convivència

El Pla d´Igualtat de L’Escola de Música i Arts Escèniques Pobles del Nord, persegueix avançar cap a un model d’escola coeducativa, inclusiva, i igualitària, que contribuïsca a la transformació social en direcció cap a una societat lliure de discriminació per raó de gènere i que previnga la violència de gènere i masclista.

 

Un model d’escola coeducativa basada en el desenvolupament integral de les persones, al marge dels estereotips i rols en funció del gènere, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, que eduque en el rebuig a tota forma de discriminació i de violència de gènere i masclista, i que possibilite una orientació acadèmica no sexista, comptant amb la participació i la implicació de tota la comunitat educativa,” Per tant, s´aplicarà a tota la nostra escola, buscant implicar tots els agents socials que la integren.

bottom of page