top of page
PIE.png

Activitats

La pràctica innovadora que es presenta amb aquest projecte és la d’aconseguir els objectius de canvi  i millora mitjançant la música tradicional realitzant activitats amb l’alumnat dels centres docents que hi trobem actualment a la població i que amb l’estratègia d’utilitzar-la com a vehicle conductor incidirà en el benefici de l’alumnat i extensible-ment amb el de la població implicant-se en diversos àmbits, com l'educatiu, cultural, joventut, salut; acció social, participació: i l'Àmbit familiar.

Aquest projecte s'engloba dins del marc d'innovació educativa i es basa en els principis de relevancia, transferència, sostenibilitat, avaluació, Transformació, creativitat, participatció, inclusivitat, democracia i singularitat.

El projecte esta realitzat entre el CEIP Manuel González Martí de Benifaraig i l'Escola de Música de Benifaraig amb la col·laboració de l'entitat de voluntariat de la Societat Musical i la xarxa d'entitats de Benifaraig.

Projecte d'innovació educativa
cURS 2021/2022

Diseño sin título (9).png
bottom of page